Značkové financovanie

Leasing alebo úver osobných a úžitkových vozidiel

Značkové financovanie Vám vieme ponúknuť prostredníctvom leasingovej spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s. ktorá je špecialistom v oblasti financovania automobilov a aj preto je jedným z popredných hráčov na domácom lízingovom  trhu a je stabilne umiestnená v rámci TOP 3 pozícií už niekoľko rokov.

Na základe Vašich požiadaviek Vám predložíme leasingovú či úverovú kalkuláciu. Pokiaľ budete s uvedenou ponukou spokojní, budete potrebovať na schválenie zmluvy nižšie uvedené doklady (podľa kategórie klienta), ktoré sú následne zasielané priamo na centrálu prostredníctvom obchodného zástupcu spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s.  Po dodržaní všetkých podmienok stanovených leasingovou spoločnosťou dochádza k schvaľovaniu, ktoré trvá približne jednu hodinu, následne ak je zmluva schválená, môže dôjsť k vystaveniu faktúry s vyčísleným preddavkom (výška akontácie), ktorý sa uhrádza na účet spoločnosti autosport Szilágyi, s.r.o.. Po pripísaní preddavku na našom účte dochádza k podpisu leasingovej alebo úverovej zmluvy a rovnako aj k samotnému odovzdaniu vozidla. Splátkový kalendár obdržíte v priebehu 10 dní odo dňa prevzatia Vášho vozidla.

Viac informácií nájdete na stránkach spoločnosti UniCredit Leasing Slovakia, a.s. : www.unicreditleasing.sk


 

FINANČNÝ LEASING

Je najrýchlejšou cestou k financovaniu. Poskytne vám širokú škálu možností pre nastavenie výšky vašich splátok presne tak, ako chcete. Lízing je zábava! Poskladajte si ho tak, ako potrebujete.

 

Charakteristika lízingu 

 

Dĺžka lízingu
 • 36 mesiacov
 • 48 mesiacov
 • 60 mesiacov
Zvýšená splátka vopred
(z obstarávacej ceny)
 • od 10 %
Posledná splátka
 • 0 % (možnosť dohody až do 60 %)
Kalkulačná mena
 • EUR
Frekvencia splátok
 • mesačne
 • štvrťročne

 

Aké ďalšie služby a výhody môžem získať

 • Garantujeme vám výšku vašich splátok počas celej doby lízingu.
 • Ponúkame vám zvýhodnené poistné sadzby.
 • Bezkonkurenčná rýchlosť a komfort:
  – podpis zmluvy priamo u predajcu, kde vaše auto kupujete
  – v optimálnom prípade na vašom aute odchádzate už za 24 hodín po podpise zmluvy.
 • Ak ešte len uvažujete o financovaní kúpy vášho auta, urobte si predstavu prostredníctvom žiadosti o finančnú kalkuláciu alebo kontaktujte zástupcu UniCredit Leasing, ktorý vám ochotne poradí.
 • V prípade že je to pre vás výhodné, ponúkame vám ďalšie formy financovania prostredníctvom úveru CarCredit alebo predaja na splátky.

Čo potrebujem k uzavretiu zmluvy

 

Právnická osoba

 • žiadosť o financovanie
 • občiansky preukaz oprávnenej osoby
 • iný doklad totožnosti (vodičský preukaz, cestovný pas)
 • výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace)
 • osvedčenie o IČ DPH
 • číslo účtu
 • súvaha a výkaz ziskov a strát na originálnom tlačive za ukončené minulé obdobie ako aj za aktuálne obdobie
 • daňové priznanie potvrdené DÚ, prípadne potvrdenie o podaní daňového priznania
 • aktuálny výpis z bankového účtu podľa uváženia schvaľovateľa OP

Fyzická osoba – podnikateľ

 • žiadosť o financovanie
 • občiansky preukaz
 • iný doklad totožnosti (vodičský preukaz, cestovný pas)
 • živnostenský list alebo iný rovnocenný dokument umožňujúci vykonávať podnikateľskú činnosť
 • osvedčenie o IČ DPH
 • číslo účtu
 • výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdavkoch, resp. súvaha na originálnom tlačive za ukončené minulé obdobie ako aj za aktuálne obdobie
 • daňové priznanie potvrdené DÚ, prípadne potvrdenie o podaní daňového priznania
 • aktuálny výpis z bankového účtu podľa uváženia schvaľovateľa OP

Fyzická osoba – nepodnikateľ

 • žiadosť o financovanie
 • občiansky preukaz
 • iný doklad totožnosti (vodičský preukaz, cestovný pas)
 • číslo účtu
 • potvrdenie od zamestnávateľa o priemernej mesačnej čistej mzde a v prípade potreby od manžela/ky (nie staršie ako 1 mesiac)
 • vyplnené čestné prehlásenie manžela/ky zákazníka
 • aktuálny výpis z bankového účtu podľa uváženia schvaľovateľa OP

+ doklady k predmetu, ak ide o použitý predmet alebo predmet dovezený zo zahraničia

 

Poznámka: Jednotlivé požadované doklady sa môžu meniť v závislosti od výšky obstarávacej ceny vozidla, od výšky zvýšenej splátky vopred (tzv. akontácie) alebo v závislosti od skutočnosti, či ide o nové alebo ojazdené vozidlo.

 


 

ÚVER CARCREDIT

Je pre vás zaujímavá doba splácania už od 6 mesiacov? Nechcete platiť žiadne zbytočné poplatky za vedenie účtu? CarCredit je pre vás tá pravá voľba.

 

Charakteristika úveru CarCredit

Dĺžka úveru
 • 6 – 60 mesiacov
Výška úveru
(z obstarávacej ceny)
 • do 70%
Kalkulačná mena
 • EUR
Frekvencia splátok
 • mesačne
 • štvrťročne

 

Aké ďalšie služby a výhody môžem získať

 • Garantujeme vám výšku vašich splátok.
 • Ponúkame vám zvýhodnené poistné sadzby.
 • Ak ešte len uvažujete o financovaní kúpy vášho auta, urobte si predstavu prostredníctvom žiadosti o finančnú kalkuláciu alebo kontaktujte zástupcu UniCredit Leasing, ktorý vám ochotne poradí.
 • V prípade že je to pre vás výhodné, ponúkame vám ďalšie formy financovania prostredníctvom lízingu alebo predaja na splátky.

Čo potrebujem k uzavretiu zmluvy

Právnická osoba

 • žiadosť o financovanie
 • občiansky preukaz oprávnenej osoby
 • iný doklad totožnosti (vodičský preukaz, cestovný pas)
 • výpis z obchodného registra (nie starší ako 3 mesiace)
 • osvedčenie o IČ DPH
 • číslo účtu
 • súvaha a výkaz ziskov a strát na originálnom tlačive za ukončené minulé obdobie ako aj za aktuálne obdobie
 • daňové priznanie potvrdené DÚ, prípadne potvrdenie o podaní daňového priznania
 • aktuálny výpis z bankového účtu podľa uváženia schvaľovateľa OP

Fyzická osoba – podnikateľ

 • žiadosť o financovanie
 • občiansky preukaz
 • iný doklad totožnosti (vodičský preukaz, cestovný pas)
 • živnostenský list alebo iný rovnocenný dokument umožňujúci vykonávať podnikateľskú činnosť
 • osvedčenie o IČ DPH
 • číslo účtu
 • výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdavkoch, resp. súvaha na originálnom tlačive za ukončené minulé obdobie ako aj za aktuálne obdobie
 • daňové priznanie potvrdené DÚ, prípadne potvrdenie o podaní daňového priznania
 • aktuálny výpis z bankového účtu podľa uváženia schvaľovateľa OP

Fyzická osoba – nepodnikateľ

 • žiadosť o financovanie
 • občiansky preukaz
 • iný doklad totožnosti (vodičský preukaz, cestovný pas)
 • číslo účtu
 • potvrdenie od zamestnávateľa o priemernej mesačnej čistej mzde a v prípade potreby od manžela/ky (nie staršie ako 1 mesiac)
 • vyplnené čestné prehlásenie manžela/ky zákazníka
 • aktuálny výpis z bankového účtu podľa uváženia schvaľovateľa OP

+ doklady k predmetu, ak ide o použitý predmet alebo predmet dovezený zo zahraničia

 

Poznámka: Jednotlivé požadované doklady sa môžu meniť v závislosti od výšky obstarávacej ceny vozidla, od výšky zvýšenej splátky vopred (tzv. akontácie) alebo v závislosti od skutočnosti, či ide o nové alebo ojazdené vozidlo.